Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА съгласно член 122, параграф 2 от Договора за приемане от страна на Словакия на единната валута на 1 януари 2009 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION in accordance with Article 122(2) of the Treaty on the adoption by Slovakia of the single currency on 1 January 2009
Дата на документа: 07/05/2008
№ на документ: COM(2008) 249
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове