Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products
Дата на документа: 23/05/2008
№ на документ: COM(2008) 314
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове