Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (Кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles (Codified version)
Дата на документа: 26/05/2008
№ на документ: COM(2008) 318
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове