Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Barcelona Process: Union for the Mediterranean
Дата на документа: 20/05/2008
№ на документ: COM(2008) 319
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове