Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interests of the European Community, the Work in Fishing Convention, 2007, of the International Labour Organisation (Convention 188)
Дата на документа: 27/05/2008
№ на документ: COM(2008) 320
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове