Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Европейска инициатива за прозрачност - Рамка за отношенията с представителите на интереси (регистър и кодекс за добро поведение)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - European Transparency Initiative - A framework for relations with interest representatives - (Register and Code of Conduct)
Дата на документа: 27/05/2008
№ на документ: COM(2008) 323
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове