Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Annual report from the Commission on the Guarantee Fund and its management in 2007
Дата на документа: 29/05/2008
№ на документ: COM(2008) 327
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове