Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Табло с резултати на вътрешния пазар N° 15bis
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Internal Market Scoreboard N° 15bis
Дата на документа: 01/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 151
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове