Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Тълкувателно съобщение относно процедурите за регистрация на моторни превозни средства с произход от друга държава-членка
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Interpretative communication on procedures for the registration of motor vehicles originating in another Member State
Дата на документа: 14/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 169
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове