Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО БЮДЖЕТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПОКРИВАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ - СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2006
Дата на документа: 23/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 241
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове