Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за напредъка през 2006 година относно единния пазар на финансови услуги
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Single Market in Financial Services Progress Report 2006
Дата на документа: 21/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 263
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове