Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ към Предложение за Регламент на Съвета относно създаване на Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства - Обобщение на анализа на ефектите от Съвместната технологическа инициатива (СТИ) в областта на ИНОВАТИВНИТЕ ЛЕКАРСТВА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for the Council Regulation concerning the setting up the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking - Executive Summary of the analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of INNOVATIVE MEDICINES - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 15/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 569
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове