Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаването на „Съвместното предприятие ARTEMIS“ - Анализ на ефекта от съвместната технологична инициатива за вградени изчислителни системи
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the Proposal for the Council Regulation on the setting up of the ARTEMIS Joint Undertaking - Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) on Embedded Computing Systems
Дата на документа: 15/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 582
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове