Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава - Обобщена оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing for sanctions against employers of illegally staying third-country nationals - Summary of the impact assessment
Дата на документа: 16/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 604
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове