Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - КОНВЕРГЕНТЕН ДОКЛАД ЗА 2007 ГОДИНА - КИПЪР - (изготвен в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора по искане на Кипър)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION CONVERGENCE REPORT 2007 ON CYPRUS (prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty at the request of CYPRUS)
Дата на документа: 16/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 623
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове