Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието - Резюме - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат изпълнени за упражняването на професията “автомобилен превозвач” - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международните автомобилни превози на стоки преработено) - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара за автомобилни превозаи на пътници(преработено)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - Executive summary - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the market in coach and bus services (recast)
Дата на документа: 23/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 636
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове