Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Демографско бъдеще на Европа - факти и данни
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EUROPE’S DEMOGRAPHIC FUTURE: FACTS AND FIGURES
Дата на документа: 11/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 638
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове