Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Зелена книга за подобряване на работата при демонтиране на кораби
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the GREEN PAPER on better ship dismantling
Дата на документа: 22/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 645
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове