Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Проучване относно международните правни инструменти, свързани с нелегалната имиграция по море
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Study on the international law instruments in relation to illegal immigration by sea
Дата на документа: 15/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 691
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове