Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския форум за предотвратяване на организираната престъпност през 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN FORUM FOR THE PREVENTION OF ORGANISED CRIME IN 2006
Дата на документа: 25/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 739
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове