Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите с оглед на определени аспекти на таймшеринга, дългосрочните туристически продукти, препродажбата и замяната - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday products, resale and exchange - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 07/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 743
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове