Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекси, придружаващи Доклада на Комисията до Съвета относно резултатите от оторизираната помощ във Финландия за определено количество семена и определено количество жито за семена
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annexes accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the results of the aid authorised in Finland for certain quantities of seeds and certain quantities of cereal seeds
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 799
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове