Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Бяла книга за стратегията на Европа относно храненето и здравните проблеми, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the WHITE PAPER ON A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 30/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 706
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове