Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Годишния отчетен доклад за вътрешния одит през 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the ANNUAL REPORT TO THE DISCHARGE AUTHORITY ON INTERNAL AUDITS CARRIED OUT IN 2006
Дата на документа: 30/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 708
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове