Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Работен документ на службите на Комисията относно финансовите и кадрови последици, произтичащи от предложението за Решение на Съвета за Европол
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Commission Staff Working Document on the financial and staff implications of the Proposal for a Council Decision on Europol
Дата на документа: 23/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 729
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове