Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТО НЕБЕ” - Анализ на ефектите от Съвместна технологична инициатива (СТИ) в областта на АЕРОНАВТИКАТА и ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a Council Regulation - Setting Up The Clean Sky Joint Undertaking - Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of AERONAUTICS and AIR TRANSPORT - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 773
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове