Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век - Позиция на Комисията относно окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21 - Окончателен доклад - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Competitive Automotive Regulatory Framework for the 21st Century - Commission's response to the CARS 21 High Level Group Final Report - Impact Assessment Summary
Дата на документа: 07/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 78
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове