Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Към европейски консенсус за хуманитарната помощ - Доклад за резултатите от консултацията относно консенсуса за европейската политика в областта на хуманитарната помощ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Towards a European Consensus on Humanitarian Aid - Report on the results of the consultation on a consensus on European Humanitarian Aid Policy
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 782
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове