Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за 2006 година относно напредъка в изпълнението на плана за действие по северното измерение
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT- 2006 Annual Progress Report on the Implementation of the Northern Dimension Action Plan
Дата на документа: 04/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 791
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове