Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА - Реализация на "Съвместното европейско начинание ENIAC" - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION - Setting up the "ENIAC Joint Undertaking" - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 22/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 851
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове