Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съпътстващ документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА - Създаване на „Съвместно предприятие ENIAC“ - Резюме на ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION - Setting up the "ENIAC Joint Undertaking" - Executive summary of the IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 22/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 852
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове