Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Доклада на Комисията до Съвета въз основа на член 9 от РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ 2003/568/ПВР НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION based on Article 9 of the Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector
Дата на документа: 18/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 808
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове