Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета - От Кайро до Лисабон - Стратегическото партньорство ЕС-Африка - Доклад за оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - From Cairo to Lisbon - The New EU-Africa Strategic Partnership - Impact Assessment Report
Дата на документа: 27/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 855
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове