Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към доклада на Комисията - Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - Annual Report from the Commission on the Guarantee Fund and its Management in 2006
Дата на документа: 28/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 869
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове