Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Настъпили промени след 2005 г. – Съобщение за индустриалната политика: - Икономическа ситуация и предизвикателства - Статус на започнатите инициативи
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Developments since the 2005 Communication on industrial policy: - Economic Situation and Challenges - Status of Initiatives Launched
Дата на документа: 22/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 892
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове