Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно проектът на решение на Европейския парламент, прието на 22 април 2008 г., за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the Draft Decision of the European Parliament adopted on 22 April 2008 amending its Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties
Дата на документа: 07/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1878
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове