Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие за интегриран подход за осигуряване на единен пазар на услуги за гражданите и бизнеса
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Action plan on an integrated approach for providing - Single Market Assistance Services to citizens and business
Дата на документа: 08/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1882
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове