Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОПИТВАНЕ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И НОВАТА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПА ПРЕЗ 21 ВЕК
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT ON THE PUBLIC CONSULTATION ON EUROPE’S SOCIAL REALITY AND ON A NEW SOCIAL VISION FOR 21ST CENTURY EUROPE
Дата на документа: 14/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1896
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове