Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - УСПЕШНИ КАРИЕРИ И ПОВИШЕНА МОБИЛНОСТ: ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - BETTER CAREERS AND MORE MOBILITY: A EUROPEAN PARTNERSHIP FOR RESEARCHERS - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 23/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1911
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове