Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪВЕЩАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИНТЕРЕСИ ОТНОСНО КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ, придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - Европейска инициатива за прозрачност - Рамка за отношенията с представителите на интереси (регистър и кодекс за добро поведение)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - RESULTS OF THE CONSULTATION ON THE CODE OF CONDUCT FOR INTEREST REPRESENTATIVES Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - European Transparency Initiative - A framework for relations with interest representatives - (Register and Code of Conduct)
Дата на документа: 27/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1926
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове