Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Доклада на Комисията - Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the Report from the Commission - Annual Report from the Commission on the Guarantee Fund and its Management in 2007
Дата на документа: 29/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1938
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове