Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Преглед на главните действия предприети по програма програма "EIM", придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно окончателния доклад за насърчителните мерки в областта на заетостта - (програма „EIM“ 2002—2006 г.)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Overview of main activities undertaken under Employment Incentive Measures (EIM) - Programme accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the Final Report on Community incentive measures in the field of employment (EIM Programme 2002-2006)
Дата на документа: 30/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1939
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове