Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ, придружаващ съобщението до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет „Към европейска стратегия в областта на електронното правосъдие (e-правосъдие)“ - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Communication to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee "Towards a European strategy on e-Justice" - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 30/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1944
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове