Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка на Комисията от 26/V/2008 относно безопасни и ефикасни вградени в автомобили информационни и комуникационни системи: Осъвременяване на Европейската декларация за принципите относно интерфейса човек-машина
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 26/V/2008 on safe and efficient in-vehicle information and communication systems: Update of the European Statement of Principles on Human-Machine Interface
Дата на документа: 26/05/2008
№ на документ: C(2008) 1742
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове