Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Европейски консенсус за хуманитарната помощ - План за действие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - European Consensus on Humanitarian Aid – Action Plan
Дата на документа: 29/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1991
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове