Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Синтез на отговорите на Зелената книга относно откритите технология в услуга на прилагането на закона, митниците и други власти за сигурност
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REPORT FROM THE COMMISSION - Synthesis of responses to the Green Paper on detection technologies in the work of law enforcement, customs and other security authorities
Дата на документа: 23/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1957
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове