Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с традиционното и биологично земеделие - Изпълнение на националните мерки относно съвместното съществуване на ГМ култури с традиционното и биологично земеделие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming - Implementation of national measures on the coexistence of GM crops with conventional and organic farming
Дата на документа: 02/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 408
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове