Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ БЯЛАТА КНИГА - Адаптация спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие - Климатичните промени и въпроси от областта на водите, бреговете и морските райони
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the WHITE PAPER - Adapting to climate change: Towards a European framework for action - Climate Change and Water, Coasts and Marine Issues
Дата на документа: 01/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 386
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове