Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ БЯЛАТА КНИГА - Адаптация спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the WHITE PAPER - Adapting to climate change: Towards a European framework for action - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 01/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 388
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове