Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (kодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (codified version)
Дата на документа: 16/04/2009
№ на документ: COM(2009) 168
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове